Mikä on Satakieli?

Satakieli on monikielinen media, joka julkaisee kieli- ja kulttuurirajoja ylittävää journalismia.

Tavoitteenamme on lisätä suomalaisen mediakentän moniäänisyyttä. Satakieli etsii aiheita ja näkökulmia, jotka kiinnostavat Suomessa asuvia vieraskielisiä yhteisöjä ja nostaa näistä yhteisöistä julkisuuteen teemoja ja henkilöitä, jotka jäävät usein suurten medioiden katvealueille.

Satakieltä julkaisee Haaga-Helia ammattikorkeakoulun journalismin tutkinto-ohjelma. Satakieli kuuluu Julkisen sanan neuvoston itsesääntelyn piiriin ja on sitoutunut noudattamaan Journalistin ohjeita.

Satakieli on kokeellinen ja kehittyvä projekti, jossa kokeillaan uusia monikielisen journalismin ja kerronnan muotoja. Kokeilut voivat vaikuttaa myös verkkosivuston ulkoasuun ja toiminnallisuuksiin. Sivustolla havaituista vioista voi ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen satakielimedia@gmail.com.

Satakielen toimitus:

Vastaava päätoimittaja Anne Leppäjärvi
Vastaava tuottaja Tuomas Pulsa
Tuottaja Nadiia Fedorova

Juttujen tarjoaminen Satakielelle:

Satakielessä julkaistavat artikkelit ovat pääosin maahanmuuttajataustaisten freelance-toimittajien tekemiä. Julkaisemme journalismia teksti-, video- ja äänimuodoissa. Jos haluat tarjota juttua, ole yhteydessä Satakielen vastaavaan tuottajaan Tuomas Pulsaan tuomas.pulsa@haaga-helia.fi.

Satakieli sosiaalisessa mediassa:

Voit seurata Satakieltä myös sosiaalisessa mediassa. Sisältöä julkaistaan usealla eri kielellä. Kanavien asiakaspalvelukieli on englanti.